VROUWENEMANCIPATIE IN VOLLE VAART: DE BESLISBIJEENKOMST SERVICEPUNT EMANCIPATIE AMSTERDAM

Geschreven door: Lisette Lubberman, april 2017.

Afgelopen vrijdag 24 maart vond de eerste beslisbijeenkomst van het Servicepunt Emancipatie (SPE) Amsterdam plaats. Organisaties die aangesloten zijn hebben in de weken voorafgaand aan deze beslisbijeenkomst projectaanvragen in kunnen dienen bij het SPE. Deze projectaanvragen zijn nauwkeurig bekeken en beoordeeld, waarna de partijen zijn uitgenodigd om deze afgelopen vrijdag te presenteren voor de jury, afgevaardigden van de gemeente Amsterdam, de projectgroep van het SPE en de andere organisaties. Na een oordeel van de jury en stemming, is afgelopen week bekend gemaakt welke projectaanvragen gehonoreerd zullen worden. De organisaties die een subsidie van maximaal €5.000,- zullen ontvangen en hiermee hun project tot uitvoering mogen brengen zijn: Prachtvrouw Coaching, NisaforNisa, Iftin en Aknarij.

Het SPE is als onafhankelijk, stedelijk expertisecentrum hét kennisknooppunt voor emancipatie-organisaties in de gemeente Amsterdam door de eigen kracht van vrouwenorganisaties financieel en organisatorisch te versterken en te faciliteren. Ook verzamelt en verspreidt het expertisecentrum kennis over actuele emancipatiethema’s en met het organiseren van bijeenkomsten verbindt het professionals en vrijwilligers. Kortom, door (vrouwen)organisaties op allerlei manieren te ondersteunen, helpt het SPE de inzet en impact op de emancipatie en participatie van Amsterdamse vrouwen te vergroten. Publinc voert, in samenwerking met Diversion[1], de werkzaamheden voor het SPE uit in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Gedurende 2017 komen er vijf thema’s aan bod waar organisaties een projectaanvraag voor in kunnen dienen. Naast dit eerste thema zelfbewust opgroeien, zijn dat zelfbeschikking, seksuele diversiteit, economische zelfstandigheid en mannen en vaders. Geïnteresseerde organisaties kunnen een projectaanvraag indien op het betreffende thema, waarna zij bij een volledige aanvraag tijdens de beslisbijeenkomst hun voorstel komen presenteren.

Bij elke beslisbijeenkomst wordt een onafhankelijke jury gevraagd de projectaanvragen én presentaties te beoordelen. Samen met een stemming door de aanwezige organisaties, leidt dit tot een eindoordeel. Juryleden tijdens de beslisbijeenkomst zelfbewust opgroeien waren Jet van Beuningen, programmamanager van Stichting Giving Back[2], en Wietske Kamsma, directrice van Vakbroeders[3]. Vakbroeders is een sociale onderneming die jongeren aan mooie opdrachten, een werkgever of een opleiding bij een plaatselijke ROC linkt. Hiermee is Vakbroeders de schakel tussen jongeren met een afstand tot een stageplek of de arbeidsmarkt aan de ene kant en een tekort aan vak-personeel aan de andere kant. Stichting Giving Back vormt een brug tussen scholen en het bedrijfsleven. Hiermee ondersteunt zij jongeren in toekomstkeuzes door hen in contact te brengen met professionals uit het bedrijfsleven en de overheid. Naast dat de juryleden aanwezig waren om de projectaanvragen van een rapportcijfer te voorzien, hebben zij de presentaties bijgewoond en deze beoordeeld. Ook hebben zij alle aanwezige organisaties feedback gegeven door middel van een tip en een top.

De partijen en gehonoreerde projecten van deze ronde zijn de volgende:

  1. Stichting Prachtvrouw Coaching zal door het verzorgen van workshops aandacht besteden aan vrouwen die door het geven van mantelzorg zwaar onder druk komen te staan.
  2. NisaforNisa gaat weerbaarheidstrainingen en dialoogbijeenkomsten over de eigen identiteit, het stellen van grenzen en het maken van keuzes organiseren voor meiden en moeders.
  3. Iftin gaat zich met een algemene cursus voor ouders en assertiviteitstraining voor meiden inzetten om de assertiviteit van meiden te vergroten. De training geeft hen de kracht om eigen keuzes te maken en vergoot het onderling vertrouwen voor het voeren van gesprekken tussen ouder en kind.
  4. Aknarij gaat een leertraject verzorgen waarin mentale en fysieke training wordt gecombineerd. De trainingen zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, zelfverzekerdheid en een positief zelfbeeld bij de meiden.

De volgende ronde voor projectaanvragen is rondom het thema zelfbeschikking. Organisaties die een aanvraag willen indienen kunnen meer informatie vinden op www.spe-amsterdam.nl.

Meer weten?

Het SPE is het platform in de gemeente Amsterdam dat een grote verscheidenheid aan organisaties op het gebied van emancipatie met elkaar verbindt, van informatie voorziet en een netwerk verschaft. Daarnaast biedt het, door middel van projectsubsidies ondersteund door de gemeente Amsterdam, organisaties de mogelijkheid maatschappelijke projecten in de eigen omgeving op te zetten. Wilt u meer weten over het SPE? U kunt ons vinden op www.spe-amsterdam.nl Wilt u meer weten over het thema emancipatie? Neem dan contact op met onze adviseurs Amy Mante-Adu (a.manteadu@publinc.nl) of Lisette Lubberman (l.lubbeman@publinc.nl).

Lisette Lubberman

_______________

[1] http://www.diversion.nl/

[2] https://givingback.nl/

[3] http://www.vakbroeders.nl/