Gijs van der Scheer

”Het adviesrapport is een prachtig stuk werk en heeft voor ons enorm veel toegevoegde waarde. We gaan er zeker mee aan de slag.  Het rapport is gebruikt als één van de ondersteunende documenten voor het nieuwe concept meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ‘Kom erbij’ van de Nederlandse Bridge Bond. Deze stukken staan op de website van de bond en zijn beschikbaar voor alle leden”.