Kernwaarden

De kernwaarden van Publinc zijn deskundigheid, integriteit en betrokkenheid. Wij dragen op deskundige, integere en betrokken wijze bij aan het werk van onze opdrachtgevers. Samen met de opdrachtgever stellen we vast wat het doel is van de opdracht. Daarna gaan wij aan de slag. Met onze inspanningen willen we maximale impact bereiken voor onze opdrachtgever. In het Publinc logo is ons idee over de manier waarop wij werken uitgebeeld. De drie elementen staan symbool voor de partijen in het proces (de opdrachtgever, zijn doelgroep en Publinc) met de cirkel in het midden als gezamenlijk doel. De drie elementen lijken op schouders: die zetten we eronder om het doel te bereiken.