Weerbaarheid Koerdische Gemeenschappen

De Koerdische gemeenschap in Nederland heeft altijd goed vast weten te houden aan de eigen culturele identiteit. De distinctie tussen de politieke-oriëntatie van de Koerden en andere groepen uit het Midden-Oosten krijgt recent meer aandacht door de rol van Koerdische bewegingen die in de strijd met Islamitische Staat zijn verwikkeld.

Hoewel er vanuit lokale overheden in Nederland verbinding is gelegd met de Koerdische gemeenschap en zijn zelforganisaties, is er in veel gemeenten nog geen sprake van structurele en intensieve samenwerking. Daarom bestaat er relatief weinig zicht op de radicaliseringsproblematiek onder de nieuwe Koerdische vluchtelingen die zich bij de reeds gevestigde Koerdische gemeenschap zullen aansluiten.

Met het project weerbaarheid Koerdische gemeenschappen maakt Publinc de Koerdische vluchtelingengemeenschap weerbaarder tegen radicaal gedachtegoed. Voor het verzorgen van de weerbaarheidstrainingen voor de Koerdische gemeenschap worden sleutelfiguren uit de gemeenschap opgeleid. Door middel van deze opleiding wordt hun kennis over radicalisering vergroot en worden hun trainersvaardigheden versterkt.