Vrij Spreken

Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zette Publinc zich samen met projectpartners IOT (InspraakOrgaan Turken in Nederland) en SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) in om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Daarbij stond het recht op zelfbeschikking centraal. In ruim 300 bijeenkomsten verspreid over het hele land werden meer dan 2000 deelnemers in interactieve bijeenkomsten uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die vaak als taboe worden beschouwd: huwelijksdwang en vrije partnerkeuze, seksuele geaardheid, emancipatie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

De bijeenkomsten werden geleid door speciaal hiervoor opgeleide trainers met alleen een biculturele achtergrond. De methodiek, resultaten en opbrengsten van de bijeenkomst zijn beschreven in de handreiking Vrij Spreken.

Handreiking in het kort

De handreiking gaat over hoe we het recht op zelfbeschikking op een constructieve manier kunnen bespreken. En het gaat over manieren waarop je kan omgaan met obstakels en deze, stap voor stap, weg kan nemen. Dat kan alleen in een setting waarin we elkaar in onze waarde laten, waarin we goed naar elkaar luisteren, waarin er ruimte is om zienswijzen en persoonlijke verhalen te delen. Hoe kom je tot zo’n open gesprek waarin je én aandacht hebt voor elkaars verschillende standpunten en ervaringen, maar waarin je tegelijk ook kritisch mag zijn? hoe ga je om met weerstand van anderen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen tot een nieuwe inzicht komt en je stap voor stap werkt aan een mentaliteitsverandering? Dat zijn de vragen die de basis vormden voor een training die Vluchtelingen-Organisaties Nederland, Inspraak Orgaan Turken in Nederland en Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders gezamenlijk hebben ontwikkeld en in de praktijk hebben uitgevoerd. Publinc vervulde hierbij een belangrijke faciliterende en coördinerende rol.