Trainingen radicalisering

Op het gebied van radicalisering bieden wij, in samenwerking met het Rijksopleidingsinstituut radicalisering en Stichting School en Veiligheid, drie verschillende trainingen aan, namelijk:

1. Basistraining radicalisering en jihadisme

Deze eendaagse basisopleiding is afgestemd op professionals die nog geen of weinig kennis hebben van thema’s op het gebied van radicalisering en jihadisme.
De opleiding heeft een praktisch en interactief karakter en is gericht op:

– inzicht in het proces van radicalisering,
– het herkennen en duiden van signalen en
– samenwerking en informatiedeling met (netwerk)partners.

Tijdens de dag onderzoekt u ook uw eigen houding ten opzichte van het thema en worden handelingsperspectieven aangestipt.

Het doel van de opleiding is het zicht krijgen op radicalisering/jihadisme in relatie tot uw werk, het versterken van uw professionele bekwaamheid, zelfverzekerdheid en professionele verantwoordelijkheid tot handelen. Deze training wordt aangeboden als open inschrijving. Op verzoek kan de training op maat worden gemaakt voor de professionals van uw eigen organisatie.

2. Verdiepingstraining

De verdiepingsmodule is een taining die op maat wordt gemaakt voor professionals die op zoek zijn naar kennisverdieping en het versterken van handelingsbekwaamheid met betrekking tot radicalisering en mondiaal jihadisme. Deelnemers hebben een ruime ervaring met radicalisering/jihadisme en/of dienen reeds deelgenomen te hebben aan de basisopleidingradicalisering en jihadisme’. Tijdens de dag wordt duidelijker aandacht besteed aan de handelingsperspectieven van de professional, de aanpak, preventie en bestrijding van radicalisering en de samenwerkingverbanden rondom het thema. De opleiding heeft tot doel om professionals effectiever en zelfverzekerder te doen handelen. De duur en inhoud van de opleiding worden afgestemd op de vraag en opleidingsbehoefte van de deelnemer.

3. Train-de-trainer

Professionals van een organisatie kunnen een training krijgen om binnen hun eigen organisatie het onderwerp radicalisering en jihadisme onder de aandacht te brengen. Voorwaarde voor deelname is een voltooide deelname aan de verdiepingstraining. De modules rondom radicalisering en jihadisme komen zodanig aan de orde, dat u uw collega’s een eerste kennismaking kunt aanbieden op dit werkveld en de manier waarop uw organisatie daarin werkzaam is. Ondersteunend materiaal wordt u aangereikt.