Omarmen

Rond de 20% van de personen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap leeft in armoede. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT) hebben in samenwerking met Publinc een project ontwikkeld ter bestrijding van armoede in deze gemeenschappen. Het project met de naam ‘Ambassadeurs Armoedebestrijding/Omarmen’ ondersteunt en versterkt zelforganisaties en sleutelpersonen in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap om een actieve schakel te vormen in de strijd tegen armoede en schulden. Het bevorderen van eigen kracht en de verbinding met lokale en landelijke initiatieven zijn daarbij de uitgangspunten.

Omarmen richtte zich op het activeren van in totaal veertig vrijwilligers van zelforganisaties en andere sleutelpersonen die op lokaal niveau betrokken zijn of willen worden bij armoedebestrijding. Het project verbindt deze Ambassadeurs en zorgt ervoor dat zij in staat worden gesteld hun kennis en deskundigheid te delen met elkaar en met andere lokale en landelijke initiatieven op het gebied van armoedebestrijding.

De ambassadeurs hebben zich ingezet om binnen hun eigen gemeenschappen armoede bespreekbaar te maken, informatie te verstrekken over armoede en manieren om hieruit te komen én mensen toe te leiden naar reguliere hulpverleningsinstanties. Daartoe hebben zij tweemaal een landelijke trainingsdag bijgewoond, waar zij werden toegerust om deze belangrijke taak te vervullen. Ze kregen informatie over armoede en relevante organisaties en instanties, ze konden hun netwerk uitbreiden door aanwezigheid van landelijke fondsen en instellingen, ze werden ondersteund bij het ontwikkelen van een eigen project en kregen handvatten voor PR en fondsenwerving.

Daarna zijn door de veertig ambassadeurs meer dan tachtig bijeenkomsten op lokaal niveau georganiseerd, waar in veel gevallen ook de gemeente bij betrokken was. De ervaringen, bevindingen en resultaten van Omarmen zijn beschreven in de handreiking die tijdens de Sleutelbijeenkomst van 20 maart 2016 is gepresenteerd.

Publinc heeft in dit project opgetreden als coördinator en was vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingsdagen en landelijke bijeenkomsten, de verslaglegging, de administratieve en financiële voorbereiding en afwikkeling van het landelijke project. Alles gebeurde in samenspraak met de projectpartners én met een grote dosis inhoudelijke kennis.

Bekijk onze handreiking