Minimavoorzieningen gemeente Amsterdam 

In samenwerking met de gemeente Amsterdam en met sleutelfiguren in verschillende Amsterdamse gemeenschappen brengen wij de Amsterdamse voorzieningen bij minima onder de aandacht en ondersteunen wij deze minima bij het doen van aanvragen.