Masterclass: vervreemding op school

De masterclass ‘Vervreemding op school’ gaat in op de rol van docenten in het tegengaan van radicalisering.
Deze masterclas is dus geschikt voor zowel docenten als tweedelijns begeleiders.

Aan het einde van deze workshop hebben deelnemers:

  • kennis van de achtergronden en verschillende fases in het radicaliseringsproces
  • kennis van de signalen van vervreemding en radicalisering
  • inzicht in eigen rol in de preventie van vervreemding
  • inzicht in hoe te handelen bij (het vermoeden van) radicalisering
Waar gaat het over?

De impact van terroristische aanslagen in het nabije buitenland worden gevoeld in de Nederlandse schoolklassen. Major social events, zoals de aanslagen in Parijs van november 2015, zijn een vruchtbare voedingsbodem voor groeiend onderling wantrouwen in de samenleving. Het onderwijs ligt in de eerste vuurlinie: processen van vervreemding en radicalisering zullen zich op school vaak in een vroeg stadium manifesteren. Volgens de NCTV hebben professionals in het onderwijs hierdoor een belangrijke signaleringsfunctie. Maar voor veel docenten is dit in de praktijk op zijn minst een uitdaging. Signalen van radicalisering zijn subtiel en het onderwerp ligt gevoelig. Hoe moet u als docent omgaan met dit belangrijke en complexe vraagstuk? Want alleen een goed getraind oog kan de lastige scholier van de radicaliserende puber onderscheiden. En alleen een getrainde professional weet signalen van vervreemding om te buigen tot een functioneel handelingsperspectief.

Door het volgen van de masterclass vervreemding op school wordt u in de gelegenheid gesteld om een professionaliseringsslag te maken in het omgaan met processen van vervreemding en radicalisering op school. De masterclass is een interactieve sessie die niet alleen uw kennis zal vergroten maar ook uw handelingsverlegenheid zal doorbreken. Het start allemaal bij het creëren van bewustzijn. Door gebruik te maken van oefenvormen professionaliseren wij uw houding ten opzichte het thema. U zult uw eigen vooroordelen, emoties en professionele en persoonlijke grenzen gaan verkennen. De materclass is geschikt voor iedere onderwijsprofessional die zelf actief wilt bijdragen aan een veilige onderwijsomgeving.

Wat u verder nog moet weten

De masterclass is een interactieve sessie waarin de nadruk wordt gelegd op bewustzijnsvergroting van de eigen emoties, vooroordelen en persoonlijke en professionele grenzen van de deelnemer.