LHBT: Jezelf kunnen zijn in Utrecht

Jezelf kunnen zijn in Utrecht is een programma dat zich richt op de verbetering van de positie van biculturele LHBT’s in de stad Utrecht. LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.
Conditio sine qua non: deskundigheidsbevordering van professionals. De meeste biculturele LHBT’s weten nog onvoldoende aansluiting te vinden bij reguliere hulpverleners. Aan de andere kant zijn hulpverleners over het algemeen niet voldoende toegerust om biculturele LHBT’s adequaat te kunnen helpen of door te kunnen verwijzen.
Dit programma richt zich op verbetering van de kennis, vaardigheden en cultuursensitiviteit van zorg- en hulpverleners en het faciliteren van onderlinge samenwerking.

Er zijn in 2014 twee werkconferenties voor zorg- en hulpverleners verzorgd. Deze werkconferenties hadden twee doelen:
1) het overdragen van cultuurspecifieke kennis en inzichten op een brede groep professionals en
2) ophalen aan welke vaardigheden en gevoeligheid het professionals precies ontbreekt: wat zij nodig hebben voor betere hulp aan biculturele LHBT’s.
Op basis van deze twee werkconferenties is vervolgens een insteek voor de trainingen in 2015 gekozen.

In 2015 hebben er twee reeksen trainingen deskundigheidsbevordering voor hulpverleners plaatsgevonden, in samenwerking met Dino Suhonic. Hierin werd aandacht besteed aan culturele sensitiviteit, religie en seksualiteit. Bovendien werd er praktisch gewerkt aan moeilijke cases, of situaties, uit de dagelijkse praktijk.

Waar 2015 in het teken stond van deskundigheidsbevordering, wordt in 2016 de nadruk gelegd op samenwerking en netwerkvorming. Hiertoe worden er twee netwerkbijeenkomsten voor hulpverleners en professionals in Utrecht georganiseerd en is de sociale kaart ontwikkeld voor hulpverlening aan biculturele LHBT’s. Deze is te vinden op www.lhbt-utrecht.nl en biedt een overzicht van alle (hulp)organisaties en ontmoetingsplaatsen voor (biculturele) LHBT’s in Utrecht. Dit verlaagd de drempel voor biculturele LHBT’s om hulp of ontmoeting te zoeken en verbetert de doorverwijzing van hulpverleners.

Jezelf kunnen zijn in Utrecht wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, met steun vanuit het ministerie van OCW/ directie Emancipatiebeleid. Ook de andere grote steden in Nederland voeren een gelijksoortig project uit.