GGZ signalering kwetsbare groepen

Coachen en adviseren zorgprofessionals, ambtenaren en organisaties in de omgang met zorgmijders, anderstaligen en ouderen.