Over ons

Kernwaarden

De kernwaarden van Publinc zijn deskundigheid, integriteit en betrokkenheid. Wij dragen op deskundige, integere en betrokken wijze bij aan het werk van onze opdrachtgevers. Samen met de opdrachtgever stellen we vast wat het doel is van de opdracht. Daarna gaan wij aan de slag. Met onze inspanningen willen we maximale impact bereiken voor onze opdrachtgever. In het Publinc logo is ons idee over de manier waarop wij werken uitgebeeld. De drie elementen staan symbool voor de partijen in het proces (de opdrachtgever, zijn doelgroep en Publinc) met de cirkel in het midden als gezamenlijk doel. De drie elementen lijken op schouders: die zetten we eronder om het doel te bereiken.

Missie

Waar Publinc voor staat, is een leefbare en duurzame samenleving. Daar dragen wij aan bij door ons werk met deskundigheid en betrokkenheid en op integere wijze uit te voeren. In ons werk – dat zich richt op vele terreinen binnen de publieke sector – staat ‘de mens’ centraal. Het is ons streven om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het creëren van (meer) impact, waardoor een leefbare en duurzame samenleving een stapje dichterbij komt.

Visie

In de visie van Publinc doen opdrachtgevers een beroep op Publinc als zij (meer) impact willen hebben in wat zij doen. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met scholing en training, met advies en beleid, met communicatie. Kortom, met de integrale aanpak van Publinc bereiken onze opdrachtgevers meer impact. En dat is ons doel.

Ervaringen

”Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met Publinc., ook na afloop van het traject ontvingen wij nog relevante adviezen. De adviseurs bij Publinc. zijn servicegericht (meedenkend met ons), bekwaam en vriendelijk”.

Mohammed Mahdi directeur El Hizjra

”Het adviesrapport is een prachtig stuk werk en heeft voor ons enorm veel toegevoegde waarde. We gaan er zeker mee aan de slag.  Het rapport is gebruikt als één van de ondersteunende documenten voor het nieuwe concept meerjarenbeleidsplan 2017-2020 ‘Kom erbij’ van de Nederlandse Bridge Bond. Deze stukken staan op de website van de bond en zijn beschikbaar voor alle leden”.

Gijs van der Scheer Directeur Nederlandse Bridge Bond

”Ik waardeer Publinc vanuit mijn rol als voorzitter van een middelgrote instelling (SEZO)en directeur van Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) op drie fronten als zeer ter zake functionerend: kennis en begrip van de publieke en non-profit sector, een breed, relevant netwerk in bestuur en werkveld en de professionaliteit om lijnen te helpen trekken naar de toekomst in een turbulent werkveld met ingewikkelde publiek – private dilemma’s. Kortom een uitstekende, toegankelijke buitenboord motor.”

Andries de Jong Voorzitter van SEZO en directeur van Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland)