HET DINER PENSANT

Geschreven door: Carolien de Groot, februari 2017.

Met in het achterhoofd het essay Nieuw Publiek Werken, werden zes enthousiaste professionals, werkzaam binnen het brede spectrum van het sociale domein, op vrijdagavond 3 februari door Van Vieren en Publinc verwelkomd om te komen discussiëren over publiek werken anno 2017. Een goede Marokkaanse maaltijd was hierbij goede brandstof voor het gesprek.

Er werd veel gepraat en gediscussieerd. Naarmate de avond vorderde kwamen er steeds meer inzichten en bijbehorende vragen op tafel. Zijn de verwachtingen van de overheid niet te hoog? Zijn burgers verwend? Hoe zorg je voor een effectieve inzet van actieve burgers? Waarom zijn we zo bang voor conflict? In hoeverre gaan rechtvaardig en sociaal beleid eigenlijk samen?

Vanuit de diverse disciplines kwam nuttige informatie naar boven. We spraken over lokale overheden die in hun zoektocht naar innovatieve ideeën effectieve projecten over het hoofd kunnen zien. En over angst die leeft bij overheden om keuzes te maken in sociaal beleid. Gedachten over het bevorderen van losse banden in de samenleving en flexibiliteit werden uitgewisseld. Over burgers die veel doen, maar daarbij soms verkeerde keuzes maken. En over de verantwoordelijkheid van semipublieke instellingen. Een ander punt dat werd aangehaald was het effect van de ontzuiling op de samenleving van vandaag. Welke rol er is weggelegd voor de overheid en hoe zij zich verhoudt tot met name de kwetsbare burger bleek een levendig discussiepunt. Er zijn voorstanders voor een kleinere rol van de overheid. Tegelijkertijd gaat het erom dat de overheid energie steekt in specifieke, kwetsbare, doelgroepen. Een beleidskeuze waarvan de overheid zelf kwetsbaarder wordt want dit vraagt om differentiatie en wijkt af van het rechtmatigheidsprincipe.

Van Vieren en Publinc kregen een aantal praktische tips over het inrichten van het nieuwe publieke werken. Het betrekken van het bedrijfsleven is hier een voorbeeld van. Evenals het terughalen van het plezier in het werken in het sociale domein en daarbij het verminderen van het problematiseren van de sector. De overheid heeft niet het alleenrecht om invloed uit te oefenen op de samenleving. Dat brengt met zich mee dat burgers en professionals (in welke sector werkend dan ook) hun verantwoordelijk dienen te pakken. Op haar plaats vraagt dat weer een andere instelling van overheden. U hoort het al: er is genoeg overgebleven om mee aan de slag te gaan. Van Vieren en Publinc nemen alle ambities, suggesties en discussiepunten mee naar de regio. Zo gingen de deelnemers gevoed het weekend in en werden we hongerig naar de aankomende tijd.

Heeft u ook suggesties voor onze regionale/lokale bijeenkomsten? Wij horen het graag! Mail of bel met Carolien de Groot: c.degroot@publinc.nl | 06-36498931.

Carolien de Groot