Onderwijs & Ontwikkeling

Educatie is een belangrijke bouwsteen voor een sterke samenleving. Publinc ondersteunt organisaties die zich bezighouden met onderwijs en ontwikkeling en ontwerpt methodieken om sociale thema’s bespreekbaar te maken. Hiermee ondersteunen wij de vooruitgang in het sociale domein.

De toekomst van de samenleving begint in het onderwijs. ‘Onderwijs verander je samen’ wilt het onderwijs in Nederland naar een nóg hoger niveau brengen om daarmee maximale impact te bereiken. Daar draagt Publinc graag aan bij. Daarom is Publinc partner van ‘Onderwijs verander je samen’.

Wilt u meer weten over het domein Onderwijs en Ontwikkeling? Neem dan contact op met Lisette Lubberman.

''Educatie is de sleutel tot maatschappelijke verandering.''

Actueel

ONDERWIJS VANUIT DE BEDOELING

Geschreven door: Amin Boukhatem en Sharif Rabbae, juni 2017. Hoe bepalen we de kwaliteit van onderwijs? Tegenwoordig is resultaatgericht onderwijs met een sterke borgings- en verantwoordingscultuur dominant. Hierdoor is er minder aandacht voor de pedagogische kant. Er is echter een tegenbeweging aan het ontstaan: steeds meer scholen geven aan dat onderwijskwaliteit aan meer zou moeten worden afgemeten dan aan alleen harde output[1]. Deze behoefte wordt ook erkend in het rapport ‘Een smalle kijk op onderwijs’ van de Onderwijsraad[2]. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Eerste Kamer opdracht gegeven om de volle breedte van het onderwijs in kaart te brengen. Dit rapport, dat in […]

KOMT HET NOG GOED MET ONZE SPOOKJONGEREN?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae, maart 2017. In 2005 heeft de Nederlandse overheid het streven geformuleerd om binnen 15 jaar het aantal voortijdige schoolverlaters per jaar terug te dringen naar 25.000. Desalniettemin spreken we in 2017 nog over 66.000 jongeren die niet geregistreerd zijn bij onderwijsinstellingen, niet terug te vinden zijn in de werkgeversbestanden van het UWV en niet bekend zijn bij justitie. Iedereen wil hetzelfde voor deze jongeren: toewerken naar een zelfstandig bestaan. Het kabinet roept gemeenten op om de jongeren weer naar school te laten gaan of naar werk toe te leiden. Maar in hoeverre is […]

DE DIALOOG ALS OPLOSSING

Geschreven door: Amin Boukhatem en Jelmer Spoelstra , februari 2017. “Integratie op Amsterdamse scholen is mislukt, vindt meer dan de helft van de docenten. Een deel durft gevoelige onderwerpen niet meer te bespreken in de klas” (Het Parool) Op 1 februari 2017 bracht bureau DUO een rapport uit over de integratie en segregatie op scholen. Voor het onderzoek werden zowel directieleden als leraren in het basis en voortgezet onderwijs ondervraagd. Een doel van het onderzoek was achterhalen in hoeverre directieleden en leraren zich herkennen in ‘de mislukte integratie en de toenemende segregatie in de samenleving’. Ook wilde het bureau achterhalen […]

Zie al ons nieuws