Diversiteit & Emancipatie

In een samenleving waar personen met veel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ontstaat zowel verrijking als conflict. Publinc wilt de kracht van diversiteit volledig tot zijn recht laten komen en zorgen dat iedereen in de samenleving zichzelf kan zijn. Onze projecten zijn er dan ook op gericht om processen in de samenleving te ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan diversiteit en emancipatie.

Wilt u meer weten over het domein Diversiteit en Emancipatie? Neem dan contact op met Amy Mante-Adu.
''Een groep ontwikkelt zich daar waar ontmoetingen plaatsvinden, conflicten ontstaan en mensen van elkaar leren.''

Actueel

DE BOB-PROCEDURE: EEN INTERESSANTE METHODE OM MAATSCHAPPELIJKE SPANNINGEN TEGEN TE GAAN

Geschreven door Amin Boukhatem en Carolien de Groot, mei 2017. Een pluriforme samenleving die gaat schuren De Nederlandse samenleving wordt steeds pluriformer en polarisatie ligt op de loer[1]. Burgers voelen zich geconfronteerd met mondiale problematiek, zoals terrorisme, armoede en klimaatverandering. Wegens de pluriformiteit van de samenleving worden burgers in hun directe omgeving geconfronteerd met verschillende botsende gewoonten, leefstijlen en opvattingen; factoren die maatschappelijke spanningen in de hand kunnen werken. In een sociaal stabiele samenleving gaan burgers op basis van vertrouwen met elkaar om. Maatschappelijke spanningen kunnen een negatieve invloed hebben op deze sociale stabiliteit. Volgens het CBS vindt acht op de […]

DE WAARDE VAN EMPATHIE

Geschreven door: Amy Mante-Adu en Faith Rusmianto, mei 2017. Vandaag is de Dag van Empathie. Op deze dag sporen verschillende toonaangevende Amsterdammers ons aan om de ander eens met wat meer inlevingsvermogen te bekijken. Dit alles op initiatief van stichting ‘Nederland wordt beter’. Een mooi initiatief! Maar waarom is empathie nou zo belangrijk? Empathie: wat betekent het? Empathie is het vermogen om je in te leven in andere mensen, of te verplaatsen in hun gedachten waardoor je in staat bent om hun gevoelens en standpunten te begrijpen. Dit begrip heeft een sterke invloed op je gedrag en helpt je in […]

NIEUWKOMER ONVOLDOENDE VOORBEREID OP HET LEVEN IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Vluchtelingenproblematiek heeft de publieke discussie in Nederland lange tijd gedomineerd. In 2015 gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat er te veel aandacht wordt besteed aan problemen met de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Volgens de WRR zou de overheid zich meer moeten focussen op de integratie van vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben verkregen; ook wel statushouders genoemd[1]. Zij staan voor de opgave om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Vluchtelingen blijken het echter zeer lastig te hebben. Ze hebben grote moeite om […]

Zie al ons nieuws