Diversiteit & Emancipatie

In een samenleving waar personen met veel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ontstaat zowel verrijking als conflict. Publinc wilt de kracht van diversiteit volledig tot zijn recht laten komen en zorgen dat iedereen in de samenleving zichzelf kan zijn. Onze projecten zijn er dan ook op gericht om processen in de samenleving te ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan diversiteit en emancipatie.

''Een groep ontwikkelt zich daar waar ontmoetingen plaatsvinden, conflicten ontstaan en mensen van elkaar leren.''