Arbeid en Participatie

Publinc versterkt gemeenten en maatschappelijke organisaties in de organisatie van armoedebestrijding, schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. Daarnaast denken en schrijven wij mee bij het ontwikkelen van passend beleid om (langdurig) werklozen weer uit deze benarde situatie te helpen. Wij geven advies bij het ontwikkelen van beleid omtrent inkomen en werk. Zo werkt Publinc mee aan een sociaal en economisch sterk Nederland.

Dit is een greep van wat wij voor u kunnen betekenen. Kom eens langs voor een oriënterend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u meer weten over het domein Arbeid en Participatie? Neem dan contact op met Sharif Rabbae

‘De eerste stap naar een toekomst zonder armoede is bewustwording. Daar hebben alle ambassadeurs een enorm belangrijke rol in gespeeld.'

- Projectleider Omarmen

Actueel

NIEUWKOMER ONVOLDOENDE VOORBEREID OP HET LEVEN IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Vluchtelingenproblematiek heeft de publieke discussie in Nederland lange tijd gedomineerd. In 2015 gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat er te veel aandacht wordt besteed aan problemen met de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Volgens de WRR zou de overheid zich meer moeten focussen op de integratie van vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben verkregen; ook wel statushouders genoemd[1]. Zij staan voor de opgave om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Vluchtelingen blijken het echter zeer lastig te hebben. Ze hebben grote moeite om […]

OVERHEID, DOE MEER MET LEEFSTIJLEN!

Geschreven door: Carolien de Groot en Amin Boukhatem, april 2017. Minderheidsgroepen in Nederland zien steeds meer diversiteit in eigen gelederen. Zo is er een rijke schakering ontstaan op het gebied van geloof- en cultuurbeleving. Een deel van de moslimjeugd kiest ervoor om orthodoxer te leven dan hun ouders. Hun broertjes en zusjes kiezen er tegelijkertijd voor om de invloed van religie op hun dagelijks leven te minimaliseren. Dezelfde schakeringen zijn op te merken op het vlak van integratie. Een deel de nieuwe Nederlanders voelt zich vooral thuis in de cultuur van het land van herkomst van de ouders, terwijl anderen zich […]

KINDERARMOEDE IN WELVAREND NEDERLAND

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, april 2017. De economische groei in Nederland houdt aan. Volgens de Juniraming 2016 van het Centraal Planbureau nam het bbp in 2016 met 1,6% toe. Naar verwachting zal het dit jaar toenemen met 2,1%. Daarnaast zou de werkeloosheid in de periode van 2015 tot en met 2017 met 0,7% zal dalen tot 6,2%[1].  We zitten in Nederland met een goed draaiende economie en lage werkeloosheidscijfers. Toch kennen we relatief veel kinderarmoede. Hoe kan dit? De Sociaal Economische Raad (SER) deed onlangs de dringende oproep om kinderarmoede op een andere wijze te gaan bestrijden. […]

al onze artikelen