Domeinen

Publinc ondersteunt gemeenten en maatschappelijke dienstverleners op het gebied van de organisatie van armoedebestrijding, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk. Daarnaast helpen wij bij het ontwikkelen van een visie die past bij het beleid vanuit de gemeente om langdurige werklozen en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen te helpen om uit deze benarde situatie te geraken en geven wij advies bij het ontwikkelen van beleid omtrent inkomen en werk. 

In een samenleving waar personen met veel verschillende achtergronden elkaar ontmoeten ontstaat zowel verrijking als conflict. Publinc wil de kracht van diversiteit volledig tot zijn recht laten komen en zorgen dat iedereen in de samenleving zichzelf kan zijn. Onze projecten zijn er dan ook op gericht processen in de samenleving te ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan diversiteit en emancipatie.

Educatie is een belangrijke bouwsteen voor een sterke samenleving. Publinc ondersteunt organisaties die zich bezighouden met onderwijs en ontwikkeling en ontwerpt methodieken om sociale thema’s bespreekbaar te maken. Hiermee ondersteunen wij de vooruitgang in het sociale domein.

Major social events zijn een vruchtbare voedingsbodem voor groeiend onderling wantrouwen in de samenleving. Publieke instellingen liggen in de eerste vuurlinie. Publinc helpt mensen en organisaties om te gaan met processen van vervreemding en radicalisering. Met op maat gemaakte interventies zorgen wij voor een veilige werk- en leefomgeving.

Gezondheid raakt iedereen. Om optimaal te kunnen profiteren van onze samenleving is het van uiterst belang dat zij bestaat uit gezonde burgers. Publinc ondersteunt organisaties, uitvoerders en zorgprofessionals bij vraagstukken die gerelateerd zijn aan zorg en welzijn.