ONDERWIJS VANUIT DE BEDOELING

Geschreven door: Amin Boukhatem en Sharif Rabbae, juni 2017. Hoe bepalen we de kwaliteit van onderwijs? Tegenwoordig is resultaatgericht onderwijs met een sterke borgings- en verantwoordingscultuur dominant. Hierdoor is er minder aandacht voor de pedagogische kant. Er is echter een tegenbeweging aan het ontstaan: steeds meer scholen geven aan dat onderwijskwaliteit aan meer zou moeten worden afgemeten dan aan alleen harde output[1]. Deze behoefte wordt ook erkend in het rapport ‘Een smalle kijk op onderwijs’ van de Onderwijsraad[2]. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Eerste Kamer opdracht gegeven om de volle breedte van het onderwijs in kaart te brengen. Dit rapport, dat in […]

KOMT HET NOG GOED MET ONZE SPOOKJONGEREN?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae, maart 2017. In 2005 heeft de Nederlandse overheid het streven geformuleerd om binnen 15 jaar het aantal voortijdige schoolverlaters per jaar terug te dringen naar 25.000. Desalniettemin spreken we in 2017 nog over 66.000 jongeren die niet geregistreerd zijn bij onderwijsinstellingen, niet terug te vinden zijn in de werkgeversbestanden van het UWV en niet bekend zijn bij justitie. Iedereen wil hetzelfde voor deze jongeren: toewerken naar een zelfstandig bestaan. Het kabinet roept gemeenten op om de jongeren weer naar school te laten gaan of naar werk toe te leiden. Maar in hoeverre is […]

DE DIALOOG ALS OPLOSSING

Geschreven door: Amin Boukhatem en Jelmer Spoelstra , februari 2017. “Integratie op Amsterdamse scholen is mislukt, vindt meer dan de helft van de docenten. Een deel durft gevoelige onderwerpen niet meer te bespreken in de klas” (Het Parool) Op 1 februari 2017 bracht bureau DUO een rapport uit over de integratie en segregatie op scholen. Voor het onderzoek werden zowel directieleden als leraren in het basis en voortgezet onderwijs ondervraagd. Een doel van het onderzoek was achterhalen in hoeverre directieleden en leraren zich herkennen in ‘de mislukte integratie en de toenemende segregatie in de samenleving’. Ook wilde het bureau achterhalen […]

HET DOEN VAN AUDITS BIJ LEERBEDRIJVEN

Geschreven door: Jelmer Spoelstra, november 2016. Zoals voor de zoveelste keer die maand liep ik op een roterende glazendeur af. Links van mij staarde een man in het niets. Leunend tegen zijn infuus stond hij een sigaret te roken. Eenmaal door de roterende glazendeur, die halverwege stopte omdat iemand in alle haast tegen het glas had geduwd, liep ik recht op de balie af. Ik kwam namelijk met een doel. Ik moest dit keer bij het thoraxcentrum van het medisch centrum zijn. Nadat mij verteld werd dat ik de groene lijnen moest volgen kwam ik na een wandeling van vijf […]