DE BOB-PROCEDURE: EEN INTERESSANTE METHODE OM MAATSCHAPPELIJKE SPANNINGEN TEGEN TE GAAN

Geschreven door Amin Boukhatem en Carolien de Groot, mei 2017. Een pluriforme samenleving die gaat schuren De Nederlandse samenleving wordt steeds pluriformer en polarisatie ligt op de loer[1]. Burgers voelen zich geconfronteerd met mondiale problematiek, zoals terrorisme, armoede en klimaatverandering. Wegens de pluriformiteit van de samenleving worden burgers in hun directe omgeving geconfronteerd met verschillende botsende gewoonten, leefstijlen en opvattingen; factoren die maatschappelijke spanningen in de hand kunnen werken. In een sociaal stabiele samenleving gaan burgers op basis van vertrouwen met elkaar om. Maatschappelijke spanningen kunnen een negatieve invloed hebben op deze sociale stabiliteit. Volgens het CBS vindt acht op de […]

DE WAARDE VAN EMPATHIE

Geschreven door: Amy Mante-Adu en Faith Rusmianto, mei 2017. Vandaag is de Dag van Empathie. Op deze dag sporen verschillende toonaangevende Amsterdammers ons aan om de ander eens met wat meer inlevingsvermogen te bekijken. Dit alles op initiatief van stichting ‘Nederland wordt beter’. Een mooi initiatief! Maar waarom is empathie nou zo belangrijk? Empathie: wat betekent het? Empathie is het vermogen om je in te leven in andere mensen, of te verplaatsen in hun gedachten waardoor je in staat bent om hun gevoelens en standpunten te begrijpen. Dit begrip heeft een sterke invloed op je gedrag en helpt je in […]

NIEUWKOMER ONVOLDOENDE VOORBEREID OP HET LEVEN IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Vluchtelingenproblematiek heeft de publieke discussie in Nederland lange tijd gedomineerd. In 2015 gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat er te veel aandacht wordt besteed aan problemen met de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Volgens de WRR zou de overheid zich meer moeten focussen op de integratie van vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben verkregen; ook wel statushouders genoemd[1]. Zij staan voor de opgave om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Vluchtelingen blijken het echter zeer lastig te hebben. Ze hebben grote moeite om […]

OVERHEID, DOE MEER MET LEEFSTIJLEN!

Geschreven door: Carolien de Groot en Amin Boukhatem, april 2017. Minderheidsgroepen in Nederland zien steeds meer diversiteit in eigen gelederen. Zo is er een rijke schakering ontstaan op het gebied van geloof- en cultuurbeleving. Een deel van de moslimjeugd kiest ervoor om orthodoxer te leven dan hun ouders. Hun broertjes en zusjes kiezen er tegelijkertijd voor om de invloed van religie op hun dagelijks leven te minimaliseren. Dezelfde schakeringen zijn op te merken op het vlak van integratie. Een deel de nieuwe Nederlanders voelt zich vooral thuis in de cultuur van het land van herkomst van de ouders, terwijl anderen zich […]

VROUWENEMANCIPATIE IN VOLLE VAART: DE BESLISBIJEENKOMST SERVICEPUNT EMANCIPATIE AMSTERDAM

Geschreven door: Lisette Lubberman, april 2017. Afgelopen vrijdag 24 maart vond de eerste beslisbijeenkomst van het Servicepunt Emancipatie (SPE) Amsterdam plaats. Organisaties die aangesloten zijn hebben in de weken voorafgaand aan deze beslisbijeenkomst projectaanvragen in kunnen dienen bij het SPE. Deze projectaanvragen zijn nauwkeurig bekeken en beoordeeld, waarna de partijen zijn uitgenodigd om deze afgelopen vrijdag te presenteren voor de jury, afgevaardigden van de gemeente Amsterdam, de projectgroep van het SPE en de andere organisaties. Na een oordeel van de jury en stemming, is afgelopen week bekend gemaakt welke projectaanvragen gehonoreerd zullen worden. De organisaties die een subsidie van maximaal […]

GHANEZEN IN NEDERLAND: STILLE MIGRANTEN?

Ghanezen in Nederland worden ook wel ‘stille’ migranten genoemd. Ze staan bekend als hardwerkend en veroorzaken weinig overlast. Maar hoe ontwikkelt deze groep zich op de langere termijn? Zijn tweede en derde generatie Ghanezen nog wel stil of kunnen we een steeds grotere betrokkenheid van hen verwachten in de grote maatschappelijke discussies rondom migratie? In Nederland zijn 22.881 Ghanezen woonachtig. Hiermee vormen zij in bepaalde steden of gebieden een substantiële groep, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost waar de meest Ghanezen al tientallen jaren wonen. Toch weet de gemiddelde Nederlander weinig over deze groep en is beleid vaak niet op hen […]

Kracht On Tour: Solution Salon

Stadsdeel Nieuw-West: meer vrouwenemancipatie in Amsterdam Donderdag 22 september werd de allereerste “Kracht on Tour Solution Salon” gehouden. Deze bijeenkomst, georganiseerd door het SPE Amserdam en Woman Inc, had als doel om het Amsterdamse bedrijfsleven op te roepen meer vrouwen een kans te geven binnen hun organisatie. Met succes! Koffie, thee en koekjes staan op een tafel klaar gezet. De toonbank van de balie ligt vol met naamkaartjes. De zaal stroomt langzaam vol. Toch een mooie opkomst. Op de beamerscherm trekt de eerste dia van de PowerPoint al de aandacht. Er staat groots: ‘Kracht on Tour Solution Salons’ op. Op […]