NIEUWKOMER ONVOLDOENDE VOORBEREID OP HET LEVEN IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Vluchtelingenproblematiek heeft de publieke discussie in Nederland lange tijd gedomineerd. In 2015 gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat er te veel aandacht wordt besteed aan problemen met de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Volgens de WRR zou de overheid zich meer moeten focussen op de integratie van vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben verkregen; ook wel statushouders genoemd[1]. Zij staan voor de opgave om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Vluchtelingen blijken het echter zeer lastig te hebben. Ze hebben grote moeite om […]

OVERHEID, DOE MEER MET LEEFSTIJLEN!

Geschreven door: Carolien de Groot en Amin Boukhatem, april 2017. Minderheidsgroepen in Nederland zien steeds meer diversiteit in eigen gelederen. Zo is er een rijke schakering ontstaan op het gebied van geloof- en cultuurbeleving. Een deel van de moslimjeugd kiest ervoor om orthodoxer te leven dan hun ouders. Hun broertjes en zusjes kiezen er tegelijkertijd voor om de invloed van religie op hun dagelijks leven te minimaliseren. Dezelfde schakeringen zijn op te merken op het vlak van integratie. Een deel de nieuwe Nederlanders voelt zich vooral thuis in de cultuur van het land van herkomst van de ouders, terwijl anderen zich […]

KINDERARMOEDE IN WELVAREND NEDERLAND

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, april 2017. De economische groei in Nederland houdt aan. Volgens de Juniraming 2016 van het Centraal Planbureau nam het bbp in 2016 met 1,6% toe. Naar verwachting zal het dit jaar toenemen met 2,1%. Daarnaast zou de werkeloosheid in de periode van 2015 tot en met 2017 met 0,7% zal dalen tot 6,2%[1].  We zitten in Nederland met een goed draaiende economie en lage werkeloosheidscijfers. Toch kennen we relatief veel kinderarmoede. Hoe kan dit? De Sociaal Economische Raad (SER) deed onlangs de dringende oproep om kinderarmoede op een andere wijze te gaan bestrijden. […]

EFFECTIEF ARMOEDEBELEID EN HET OVERWINNEN VAN SCHAAMTE EN ANGST

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, februari 2017. Ook in 2017 leven nog veel Nederlandse huishoudens onder de lage-inkomensgrens. Op woensdag 8 februari 2017 meldde het CBS dat het gaat om 626.000 huishoudens. Adviseurs van Publinc constateren dat een hardnekkig taboe op schulden en armoede veel minimagezinnen, waaronder veel oud-migranten, belet om structurele oplossingen te onderzoeken. Tegelijkertijd lijkt de weg naar gemeentelijke voorzieningen voor sommige kwetsbare groepen ingewikkeld en confronterend. Intermediairs met stevige wortels in de minimagemeenschappen kunnen deze kloof tussen overheid en burger dichten. De cijfers en nieuwskoppen liegen er niet om; volgens de nieuwe berekeningen van het […]

HET SOCIAAL CONTRACT

Geschreven door: Amy Mante-Adu, februari 2017.Van zaterdag 11 februari tot zondag 12 februari organiseerde Doekle Terpstra samen met Jo Vincken en de universiteit Nyenrode een sociale hackathon. Hier kwamen vijftig jonge denkers bij elkaar om een nieuw sociaal contract op te stellen voor onze samenleving; om na te denken over de afspraken op basis waarvan wij met elkaar samen willen leven. Ik had de eer erbij te mogen zijn. Is ons sociaal contract werkbaar? Samen met 49 andere deelnemers werd ik uitgenodigd om na te denken over de maatschappelijk dilemma’s die ons land bezighouden. We nemen allemaal waar dat er breed […]

Kracht On Tour: Solution Salon

Stadsdeel Nieuw-West: meer vrouwenemancipatie in Amsterdam Donderdag 22 september werd de allereerste “Kracht on Tour Solution Salon” gehouden. Deze bijeenkomst, georganiseerd door het SPE Amserdam en Woman Inc, had als doel om het Amsterdamse bedrijfsleven op te roepen meer vrouwen een kans te geven binnen hun organisatie. Met succes! Koffie, thee en koekjes staan op een tafel klaar gezet. De toonbank van de balie ligt vol met naamkaartjes. De zaal stroomt langzaam vol. Toch een mooie opkomst. Op de beamerscherm trekt de eerste dia van de PowerPoint al de aandacht. Er staat groots: ‘Kracht on Tour Solution Salons’ op. Op […]