ONTHULLING BÜCHNERHUIS

Op donderdag 15 juni 2017 was de familie Büchner in Nederland. Daarom organiseerden Kerkhistoricus Paul Abels en Khalid Boutachekourt van Publinc op deze dag een lezing over Willem Frederik Büchner, stadsdokter van Gouda begin 19e eeuw, en over gezondheid in Gouda. De interesse van Paul Abels en Khalid Boutachekourt  is niet alleen gebaseerd op het belang van een gezond Gouda. Büchner woonde in zijn Goudse tijd aan de Turfmarkt 54-56, het pand naast het kantoor van Publinc en tegenover het woonhuis van Paul Abels. Op deze thema-avond werd daarom eveneens een ANWB-bord onthuld met informatie over dhr. Büchner op zijn voormalige […]

ONDERWIJS VANUIT DE BEDOELING

Geschreven door: Amin Boukhatem en Sharif Rabbae, juni 2017. Hoe bepalen we de kwaliteit van onderwijs? Tegenwoordig is resultaatgericht onderwijs met een sterke borgings- en verantwoordingscultuur dominant. Hierdoor is er minder aandacht voor de pedagogische kant. Er is echter een tegenbeweging aan het ontstaan: steeds meer scholen geven aan dat onderwijskwaliteit aan meer zou moeten worden afgemeten dan aan alleen harde output[1]. Deze behoefte wordt ook erkend in het rapport ‘Een smalle kijk op onderwijs’ van de Onderwijsraad[2]. Naar aanleiding van dit rapport heeft de Eerste Kamer opdracht gegeven om de volle breedte van het onderwijs in kaart te brengen. Dit rapport, dat in […]

LEVEN MET RISICO’S IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae. Terroristische aanslagen zijn mediagenieke gebeurtenissen die ons collectieve gevoel van veiligheid flink weten aan te tasten. De aanslagen van 11 september 2001, de onthoofding van James Foley en de moord op Theo van Gogh; het zijn gebeurtenissen die in aard en omvang sterk van elkaar verschillen. Maar ze hebben ook overeenkomsten: de sterke symboliek die van elk van deze gebeurtenissen uitgaat, heeft een grote uitwerking op het collectieve veiligheidsgevoel in onze samenlevingen gehad[1]. Ook Nederland blijft niet onbewogen na major social events. Een groot deel van de Nederlanders voelt zich kwetsbaar. De Nederlandse […]

DE BOB-PROCEDURE: EEN INTERESSANTE METHODE OM MAATSCHAPPELIJKE SPANNINGEN TEGEN TE GAAN

Geschreven door Amin Boukhatem en Carolien de Groot, mei 2017. Een pluriforme samenleving die gaat schuren De Nederlandse samenleving wordt steeds pluriformer en polarisatie ligt op de loer[1]. Burgers voelen zich geconfronteerd met mondiale problematiek, zoals terrorisme, armoede en klimaatverandering. Wegens de pluriformiteit van de samenleving worden burgers in hun directe omgeving geconfronteerd met verschillende botsende gewoonten, leefstijlen en opvattingen; factoren die maatschappelijke spanningen in de hand kunnen werken. In een sociaal stabiele samenleving gaan burgers op basis van vertrouwen met elkaar om. Maatschappelijke spanningen kunnen een negatieve invloed hebben op deze sociale stabiliteit. Volgens het CBS vindt acht op de […]

DE ONDERBUIK VAN DE RADICAAL

Geschreven door: Sharif Rabbae en Amin Boukhatem, mei 2017. Een treinkaping door Molukse jongeren in de jaren ’70, een dierenactivist die het huis van een ganzenvergasser in de brand steekt, vernieling van moskeeën door rechtsextremisten, Nederlandse moslims die voor de jihad afreizen naar Syrië. In elk jaargetijde steekt er weer een nieuwe terroristische storm op. Hij kan vanuit alle politieke windrichtingen komen overwaaien. Sinds de opkomst van Al-Qaida en daarna Islamitische Staat, is de media-aandacht voor ‘de radicaal’ onverminderd groot. Krantenlezers en televisiekijkers hebben genoeg beelden op hun netvlies die zij op de radicaal kunnen projecteren. Maar ‘radicalisering’ is een […]

NEDERLAND, HET LAND VAN DE EENZAMEN?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Nederland telt meer dan 4,1 miljoen 55-plussers, waarvan er meer dan 1 miljoen zich eenzaam voelen[1]. Van hen vindt 85% het moeilijk om hierover te praten, zo bleek uit onderzoek van het Ouderenpanel. Ze hebben het idee dat zij mensen in hun omgeving tot last zijn[2]. Eenzaamheid komt vaker voor bij kwetsbare groepen zoals mensen met een laag opleidingsniveau of migranten. Hoewel migranten vaak grote families hebben, ondervinden zij desondanks vaak eenzaamheid met lichamelijke en psychische klachten tot gevolg. Het is een risicofactor voor depressiviteit en dementie[3]. Waar we het […]

DE WAARDE VAN EMPATHIE

Geschreven door: Amy Mante-Adu en Faith Rusmianto, mei 2017. Vandaag is de Dag van Empathie. Op deze dag sporen verschillende toonaangevende Amsterdammers ons aan om de ander eens met wat meer inlevingsvermogen te bekijken. Dit alles op initiatief van stichting ‘Nederland wordt beter’. Een mooi initiatief! Maar waarom is empathie nou zo belangrijk? Empathie: wat betekent het? Empathie is het vermogen om je in te leven in andere mensen, of te verplaatsen in hun gedachten waardoor je in staat bent om hun gevoelens en standpunten te begrijpen. Dit begrip heeft een sterke invloed op je gedrag en helpt je in […]

NIEUWKOMER ONVOLDOENDE VOORBEREID OP HET LEVEN IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Vluchtelingenproblematiek heeft de publieke discussie in Nederland lange tijd gedomineerd. In 2015 gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat er te veel aandacht wordt besteed aan problemen met de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Volgens de WRR zou de overheid zich meer moeten focussen op de integratie van vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben verkregen; ook wel statushouders genoemd[1]. Zij staan voor de opgave om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Vluchtelingen blijken het echter zeer lastig te hebben. Ze hebben grote moeite om […]

OVERHEID, DOE MEER MET LEEFSTIJLEN!

Geschreven door: Carolien de Groot en Amin Boukhatem, april 2017. Minderheidsgroepen in Nederland zien steeds meer diversiteit in eigen gelederen. Zo is er een rijke schakering ontstaan op het gebied van geloof- en cultuurbeleving. Een deel van de moslimjeugd kiest ervoor om orthodoxer te leven dan hun ouders. Hun broertjes en zusjes kiezen er tegelijkertijd voor om de invloed van religie op hun dagelijks leven te minimaliseren. Dezelfde schakeringen zijn op te merken op het vlak van integratie. Een deel de nieuwe Nederlanders voelt zich vooral thuis in de cultuur van het land van herkomst van de ouders, terwijl anderen zich […]

VROUWENEMANCIPATIE IN VOLLE VAART: DE BESLISBIJEENKOMST SERVICEPUNT EMANCIPATIE AMSTERDAM

Geschreven door: Lisette Lubberman, april 2017. Afgelopen vrijdag 24 maart vond de eerste beslisbijeenkomst van het Servicepunt Emancipatie (SPE) Amsterdam plaats. Organisaties die aangesloten zijn hebben in de weken voorafgaand aan deze beslisbijeenkomst projectaanvragen in kunnen dienen bij het SPE. Deze projectaanvragen zijn nauwkeurig bekeken en beoordeeld, waarna de partijen zijn uitgenodigd om deze afgelopen vrijdag te presenteren voor de jury, afgevaardigden van de gemeente Amsterdam, de projectgroep van het SPE en de andere organisaties. Na een oordeel van de jury en stemming, is afgelopen week bekend gemaakt welke projectaanvragen gehonoreerd zullen worden. De organisaties die een subsidie van maximaal […]

KINDERARMOEDE IN WELVAREND NEDERLAND

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, april 2017. De economische groei in Nederland houdt aan. Volgens de Juniraming 2016 van het Centraal Planbureau nam het bbp in 2016 met 1,6% toe. Naar verwachting zal het dit jaar toenemen met 2,1%. Daarnaast zou de werkeloosheid in de periode van 2015 tot en met 2017 met 0,7% zal dalen tot 6,2%[1].  We zitten in Nederland met een goed draaiende economie en lage werkeloosheidscijfers. Toch kennen we relatief veel kinderarmoede. Hoe kan dit? De Sociaal Economische Raad (SER) deed onlangs de dringende oproep om kinderarmoede op een andere wijze te gaan bestrijden. […]

HÉT NETWERK DAT DE STAD OP DE TOEKOMST VOORBEREID

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, april 2017. Moderne samenlevingen als de Nederlandse kennen een toename in complexiteit. Nieuwe verbindingen vragen om aanpassingen in regels en ruimte. De aanwas van nieuwe inwoners vereist creatieve oplossingen om logistieke en infrastructurele problemen voor te zijn. Daarom is een stad in constante staat van verandering. Daarbij vervullen steden een voortrekkersrol in de economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen die het land verder moderniseren. Stedelijke verandering en de inzichten die hieruit voortvloeien dringen naar verloop van tijd door naar de kleinere gemeenten. Mark Rutte en Lodewijk Asscher refereerden in 2014 naar de Nederlandse stad […]

DE INTERNE HACKATHON

‘Buiten naar binnen halen’ is een methode die vandaag de dag veel gebruikt wordt voor het ontwikkelen van beleid. Een variant op deze methode past organisatieadviesbureau Publinc binnen haar eigen organisatie toe. Zij startte de werkweek namelijk met de hackathon Hack Publinc, waarmee de ‘eigen organisatie als buitenstaander werd geanalyseerd’, aldus een collega. De centrale vraag bij deze hack: welke organisatorische aanpassingen moeten we maken om een grotere impact te hebben in een snel veranderende samenleving? ‘Het is verfrissend de eigen organisatie als buitenstaander te analyseren,’ zo evalueert een collega. Hoe ziet zo’n hackathon eruit? In een hackathon wordt van […]

VERWARD TERUG VANUIT HET VLUCHTELINGENKAMP IN CHIOS

Geschreven door: Carolien de Groot, maart 2017. In januari 2017 werkte ik als vrijwilliger met vluchtelingen op het Griekse eiland Chios. In totaal wonen hier zo’n 2500 vluchtelingen. Meer dan tweeduizend van hen zijn verdeeld over het Vial kamp en het Souda kamp. Kwetsbare groepen en mensen die slachtoffer zijn van martelingen in Syrië, verblijven in hotels. Het grootste aandeel van de mensen komt via Turkije met de boot aan op Chios. In Turkije verplaatsen zij zich per bus, trein of auto. Maar andere routes zijn niet ondenkbaar, zo vertelde een Afghaanse familie dat zij via Bulgaarse bossen inclusief een […]

“SCHULDHULPVERLENING IS ALS EEN ZANDKASTEEL”

Roel in ’t Veld start zijn keynote met een vergelijking tussen de Nederlandse schuldhulpverlening en het bouwen van zandkastelen: je stopt er veel bouwuren in, maar met een kleine golf van verandering en je moet weer opnieuw beginnen. De Unesco hoogleraar governance & sustainability heeft al enkele jaren zitten lobbyen voordat hij in 2016 een voorstudie kon doen naar de maatschappelijke kosten en baten van de schuldhulpverlening. De conclusie: het huidige systeem is weinig ambitieus en de eenheid in beleid van de overkoepelde partijen is ver te zoeken. Een vereenvoudiging is hierdoor een noodzaak, wetende dat dat een behoorlijke opgave […]

KOMT HET NOG GOED MET ONZE SPOOKJONGEREN?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae, maart 2017. In 2005 heeft de Nederlandse overheid het streven geformuleerd om binnen 15 jaar het aantal voortijdige schoolverlaters per jaar terug te dringen naar 25.000. Desalniettemin spreken we in 2017 nog over 66.000 jongeren die niet geregistreerd zijn bij onderwijsinstellingen, niet terug te vinden zijn in de werkgeversbestanden van het UWV en niet bekend zijn bij justitie. Iedereen wil hetzelfde voor deze jongeren: toewerken naar een zelfstandig bestaan. Het kabinet roept gemeenten op om de jongeren weer naar school te laten gaan of naar werk toe te leiden. Maar in hoeverre is […]

MAPPING AGENDA STAD

Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Vanuit Publinc. is onderzoek verricht om zo duidelijk in beeld te brengen wat Agenda Stad precies inhoudt, wat het wil bereiken en hoe zij van plan is dit te verwerkelijken. Deze uitkomsten zijn samengevoegd in een rapport dat vanaf nu online te downloaden en in te lezen is.

WAT VINDT EN ZIET DOUNIA JARI?

Publinc’s Rachel DeSumma en Carolien de Groot spraken met Dounia Jari over de islam en seksuele identiteit. Wat betekent het om moslim en queer te zijn? Op welke manier beïnvloedt onze huidige samenleving het leven van queer moslims? Dounia vertelt vanuit haar ervaringen als voorzitter van stichting Maruf, een internationale organisatie die zich inzet voor queer moslims in Nederland en wereldwijd. Wat doet stichting Maruf? Stichting Maruf werkt aan een betere positie voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseks en/of queer moslims binnen en buiten Nederland, omdat zij een kwetsbare groep zijn vanwege hun seksuele identiteit en geloof. Maruf verbetert hun […]

EFFECTIEF ARMOEDEBELEID EN HET OVERWINNEN VAN SCHAAMTE EN ANGST

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, februari 2017. Ook in 2017 leven nog veel Nederlandse huishoudens onder de lage-inkomensgrens. Op woensdag 8 februari 2017 meldde het CBS dat het gaat om 626.000 huishoudens. Adviseurs van Publinc constateren dat een hardnekkig taboe op schulden en armoede veel minimagezinnen, waaronder veel oud-migranten, belet om structurele oplossingen te onderzoeken. Tegelijkertijd lijkt de weg naar gemeentelijke voorzieningen voor sommige kwetsbare groepen ingewikkeld en confronterend. Intermediairs met stevige wortels in de minimagemeenschappen kunnen deze kloof tussen overheid en burger dichten. De cijfers en nieuwskoppen liegen er niet om; volgens de nieuwe berekeningen van het […]

HET DINER PENSANT

Geschreven door: Carolien de Groot, februari 2017. Met in het achterhoofd het essay Nieuw Publiek Werken, werden zes enthousiaste professionals, werkzaam binnen het brede spectrum van het sociale domein, op vrijdagavond 3 februari door Van Vieren en Publinc verwelkomd om te komen discussiëren over publiek werken anno 2017. Een goede Marokkaanse maaltijd was hierbij goede brandstof voor het gesprek. Er werd veel gepraat en gediscussieerd. Naarmate de avond vorderde kwamen er steeds meer inzichten en bijbehorende vragen op tafel. Zijn de verwachtingen van de overheid niet te hoog? Zijn burgers verwend? Hoe zorg je voor een effectieve inzet van actieve […]

HET SOCIAAL CONTRACT

Geschreven door: Amy Mante-Adu, februari 2017.Van zaterdag 11 februari tot zondag 12 februari organiseerde Doekle Terpstra samen met Jo Vincken en de universiteit Nyenrode een sociale hackathon. Hier kwamen vijftig jonge denkers bij elkaar om een nieuw sociaal contract op te stellen voor onze samenleving; om na te denken over de afspraken op basis waarvan wij met elkaar samen willen leven. Ik had de eer erbij te mogen zijn. Is ons sociaal contract werkbaar? Samen met 49 andere deelnemers werd ik uitgenodigd om na te denken over de maatschappelijk dilemma’s die ons land bezighouden. We nemen allemaal waar dat er breed […]

DE DIALOOG ALS OPLOSSING

Geschreven door: Amin Boukhatem en Jelmer Spoelstra , februari 2017. “Integratie op Amsterdamse scholen is mislukt, vindt meer dan de helft van de docenten. Een deel durft gevoelige onderwerpen niet meer te bespreken in de klas” (Het Parool) Op 1 februari 2017 bracht bureau DUO een rapport uit over de integratie en segregatie op scholen. Voor het onderzoek werden zowel directieleden als leraren in het basis en voortgezet onderwijs ondervraagd. Een doel van het onderzoek was achterhalen in hoeverre directieleden en leraren zich herkennen in ‘de mislukte integratie en de toenemende segregatie in de samenleving’. Ook wilde het bureau achterhalen […]

RECHTSEXTREMISME OP DE BASISSCHOOL: HOE GAAN WE DÁÁRMEE OM?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae, februari 2017. Lege gangen, lege klaslokalen en stilte in en rondom de school. Het was overduidelijk dat de leerlingen van deze basisschool een dag vrij hadden. De docenten hadden zich verzameld in een van de klaslokalen. Iets voor half 9 op een woensdag in januari zaten de 19 leraren gereed met koffie en hun pennen in de aanslag. Deze ochtend stond in het teken van de training ‘Omgaan met radicalisering in het primair onderwijs’, specifieker: extreme uitlatingen en gedrag in de klaslokalen. Zijn de docenten in staat hun persoonlijke en professionele grenzen te verdedigen? […]

HET DOEN VAN AUDITS BIJ LEERBEDRIJVEN

Geschreven door: Jelmer Spoelstra, november 2016. Zoals voor de zoveelste keer die maand liep ik op een roterende glazendeur af. Links van mij staarde een man in het niets. Leunend tegen zijn infuus stond hij een sigaret te roken. Eenmaal door de roterende glazendeur, die halverwege stopte omdat iemand in alle haast tegen het glas had geduwd, liep ik recht op de balie af. Ik kwam namelijk met een doel. Ik moest dit keer bij het thoraxcentrum van het medisch centrum zijn. Nadat mij verteld werd dat ik de groene lijnen moest volgen kwam ik na een wandeling van vijf […]

NIET RADICALISEREN HÈ, JONGENS!

Geschreven door: Sharif Rabbae, november 2016. Sinds de aanslagen van 11 september is de Nederlandse overheid bezig met het radicaliseringsvraagstuk. Gerichte interventies moeten ervoor zorgen dat onze jeugd zich niet verliest in radicaal gedachtegoed. De opkomst van IS heeft de zoektocht naar een effectieve radicaliseringstool in een stroomversnelling gebracht. Dit heeft geresulteerd in enkele opvallende initiatieven die jongeren die gevoelig kunnen zijn voor de lokroep van de jihad, moeten tegenhouden. Jihad de Voorstelling; een toneelstuk dat jongeren met eigenzinnige humor en emotioneel spel benadert, is één van deze initiatieven. De opzet slaagt, maar is het genoeg?   Voordat de voorstelling […]

GHANEZEN IN NEDERLAND: STILLE MIGRANTEN?

Ghanezen in Nederland worden ook wel ‘stille’ migranten genoemd. Ze staan bekend als hardwerkend en veroorzaken weinig overlast. Maar hoe ontwikkelt deze groep zich op de langere termijn? Zijn tweede en derde generatie Ghanezen nog wel stil of kunnen we een steeds grotere betrokkenheid van hen verwachten in de grote maatschappelijke discussies rondom migratie? In Nederland zijn 22.881 Ghanezen woonachtig. Hiermee vormen zij in bepaalde steden of gebieden een substantiële groep, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost waar de meest Ghanezen al tientallen jaren wonen. Toch weet de gemiddelde Nederlander weinig over deze groep en is beleid vaak niet op hen […]

Kracht On Tour: Solution Salon

Stadsdeel Nieuw-West: meer vrouwenemancipatie in Amsterdam Donderdag 22 september werd de allereerste “Kracht on Tour Solution Salon” gehouden. Deze bijeenkomst, georganiseerd door het SPE Amserdam en Woman Inc, had als doel om het Amsterdamse bedrijfsleven op te roepen meer vrouwen een kans te geven binnen hun organisatie. Met succes! Koffie, thee en koekjes staan op een tafel klaar gezet. De toonbank van de balie ligt vol met naamkaartjes. De zaal stroomt langzaam vol. Toch een mooie opkomst. Op de beamerscherm trekt de eerste dia van de PowerPoint al de aandacht. Er staat groots: ‘Kracht on Tour Solution Salons’ op. Op […]