LEVEN MET RISICO’S IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae. Terroristische aanslagen zijn mediagenieke gebeurtenissen die ons collectieve gevoel van veiligheid flink weten aan te tasten. De aanslagen van 11 september 2001, de onthoofding van James Foley en de moord op Theo van Gogh; het zijn gebeurtenissen die in aard en omvang sterk van elkaar verschillen. Maar ze hebben ook overeenkomsten: de sterke symboliek die van elk van deze gebeurtenissen uitgaat, heeft een grote uitwerking op het collectieve veiligheidsgevoel in onze samenlevingen gehad[1]. Ook Nederland blijft niet onbewogen na major social events. Een groot deel van de Nederlanders voelt zich kwetsbaar. De Nederlandse […]

DE BOB-PROCEDURE: EEN INTERESSANTE METHODE OM MAATSCHAPPELIJKE SPANNINGEN TEGEN TE GAAN

Geschreven door Amin Boukhatem en Carolien de Groot, mei 2017. Een pluriforme samenleving die gaat schuren De Nederlandse samenleving wordt steeds pluriformer en polarisatie ligt op de loer[1]. Burgers voelen zich geconfronteerd met mondiale problematiek, zoals terrorisme, armoede en klimaatverandering. Wegens de pluriformiteit van de samenleving worden burgers in hun directe omgeving geconfronteerd met verschillende botsende gewoonten, leefstijlen en opvattingen; factoren die maatschappelijke spanningen in de hand kunnen werken. In een sociaal stabiele samenleving gaan burgers op basis van vertrouwen met elkaar om. Maatschappelijke spanningen kunnen een negatieve invloed hebben op deze sociale stabiliteit. Volgens het CBS vindt acht op de […]

DE ONDERBUIK VAN DE RADICAAL

Geschreven door: Sharif Rabbae en Amin Boukhatem, mei 2017. Een treinkaping door Molukse jongeren in de jaren ’70, een dierenactivist die het huis van een ganzenvergasser in de brand steekt, vernieling van moskeeën door rechtsextremisten, Nederlandse moslims die voor de jihad afreizen naar Syrië. In elk jaargetijde steekt er weer een nieuwe terroristische storm op. Hij kan vanuit alle politieke windrichtingen komen overwaaien. Sinds de opkomst van Al-Qaida en daarna Islamitische Staat, is de media-aandacht voor ‘de radicaal’ onverminderd groot. Krantenlezers en televisiekijkers hebben genoeg beelden op hun netvlies die zij op de radicaal kunnen projecteren. Maar ‘radicalisering’ is een […]

NEDERLAND, HET LAND VAN DE EENZAMEN?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Nederland telt meer dan 4,1 miljoen 55-plussers, waarvan er meer dan 1 miljoen zich eenzaam voelen[1]. Van hen vindt 85% het moeilijk om hierover te praten, zo bleek uit onderzoek van het Ouderenpanel. Ze hebben het idee dat zij mensen in hun omgeving tot last zijn[2]. Eenzaamheid komt vaker voor bij kwetsbare groepen zoals mensen met een laag opleidingsniveau of migranten. Hoewel migranten vaak grote families hebben, ondervinden zij desondanks vaak eenzaamheid met lichamelijke en psychische klachten tot gevolg. Het is een risicofactor voor depressiviteit en dementie[3]. Waar we het […]

DE WAARDE VAN EMPATHIE

Geschreven door: Amy Mante-Adu en Faith Rusmianto, mei 2017. Vandaag is de Dag van Empathie. Op deze dag sporen verschillende toonaangevende Amsterdammers ons aan om de ander eens met wat meer inlevingsvermogen te bekijken. Dit alles op initiatief van stichting ‘Nederland wordt beter’. Een mooi initiatief! Maar waarom is empathie nou zo belangrijk? Empathie: wat betekent het? Empathie is het vermogen om je in te leven in andere mensen, of te verplaatsen in hun gedachten waardoor je in staat bent om hun gevoelens en standpunten te begrijpen. Dit begrip heeft een sterke invloed op je gedrag en helpt je in […]