NIEUWKOMER ONVOLDOENDE VOORBEREID OP HET LEVEN IN NEDERLAND

Geschreven door: Faith Rusmianto en Carolien de Groot, april 2017. Vluchtelingenproblematiek heeft de publieke discussie in Nederland lange tijd gedomineerd. In 2015 gaf de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan dat er te veel aandacht wordt besteed aan problemen met de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Volgens de WRR zou de overheid zich meer moeten focussen op de integratie van vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben verkregen; ook wel statushouders genoemd[1]. Zij staan voor de opgave om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Vluchtelingen blijken het echter zeer lastig te hebben. Ze hebben grote moeite om […]

OVERHEID, DOE MEER MET LEEFSTIJLEN!

Geschreven door: Carolien de Groot en Amin Boukhatem, april 2017. Minderheidsgroepen in Nederland zien steeds meer diversiteit in eigen gelederen. Zo is er een rijke schakering ontstaan op het gebied van geloof- en cultuurbeleving. Een deel van de moslimjeugd kiest ervoor om orthodoxer te leven dan hun ouders. Hun broertjes en zusjes kiezen er tegelijkertijd voor om de invloed van religie op hun dagelijks leven te minimaliseren. Dezelfde schakeringen zijn op te merken op het vlak van integratie. Een deel de nieuwe Nederlanders voelt zich vooral thuis in de cultuur van het land van herkomst van de ouders, terwijl anderen zich […]

VROUWENEMANCIPATIE IN VOLLE VAART: DE BESLISBIJEENKOMST SERVICEPUNT EMANCIPATIE AMSTERDAM

Geschreven door: Lisette Lubberman, april 2017. Afgelopen vrijdag 24 maart vond de eerste beslisbijeenkomst van het Servicepunt Emancipatie (SPE) Amsterdam plaats. Organisaties die aangesloten zijn hebben in de weken voorafgaand aan deze beslisbijeenkomst projectaanvragen in kunnen dienen bij het SPE. Deze projectaanvragen zijn nauwkeurig bekeken en beoordeeld, waarna de partijen zijn uitgenodigd om deze afgelopen vrijdag te presenteren voor de jury, afgevaardigden van de gemeente Amsterdam, de projectgroep van het SPE en de andere organisaties. Na een oordeel van de jury en stemming, is afgelopen week bekend gemaakt welke projectaanvragen gehonoreerd zullen worden. De organisaties die een subsidie van maximaal […]

KINDERARMOEDE IN WELVAREND NEDERLAND

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, april 2017. De economische groei in Nederland houdt aan. Volgens de Juniraming 2016 van het Centraal Planbureau nam het bbp in 2016 met 1,6% toe. Naar verwachting zal het dit jaar toenemen met 2,1%. Daarnaast zou de werkeloosheid in de periode van 2015 tot en met 2017 met 0,7% zal dalen tot 6,2%[1].  We zitten in Nederland met een goed draaiende economie en lage werkeloosheidscijfers. Toch kennen we relatief veel kinderarmoede. Hoe kan dit? De Sociaal Economische Raad (SER) deed onlangs de dringende oproep om kinderarmoede op een andere wijze te gaan bestrijden. […]

HÉT NETWERK DAT DE STAD OP DE TOEKOMST VOORBEREID

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, april 2017. Moderne samenlevingen als de Nederlandse kennen een toename in complexiteit. Nieuwe verbindingen vragen om aanpassingen in regels en ruimte. De aanwas van nieuwe inwoners vereist creatieve oplossingen om logistieke en infrastructurele problemen voor te zijn. Daarom is een stad in constante staat van verandering. Daarbij vervullen steden een voortrekkersrol in de economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen die het land verder moderniseren. Stedelijke verandering en de inzichten die hieruit voortvloeien dringen naar verloop van tijd door naar de kleinere gemeenten. Mark Rutte en Lodewijk Asscher refereerden in 2014 naar de Nederlandse stad […]