DE INTERNE HACKATHON

‘Buiten naar binnen halen’ is een methode die vandaag de dag veel gebruikt wordt voor het ontwikkelen van beleid. Een variant op deze methode past organisatieadviesbureau Publinc binnen haar eigen organisatie toe. Zij startte de werkweek namelijk met de hackathon Hack Publinc, waarmee de ‘eigen organisatie als buitenstaander werd geanalyseerd’, aldus een collega. De centrale vraag bij deze hack: welke organisatorische aanpassingen moeten we maken om een grotere impact te hebben in een snel veranderende samenleving? ‘Het is verfrissend de eigen organisatie als buitenstaander te analyseren,’ zo evalueert een collega. Hoe ziet zo’n hackathon eruit? In een hackathon wordt van […]

VERWARD TERUG VANUIT HET VLUCHTELINGENKAMP IN CHIOS

Geschreven door: Carolien de Groot, maart 2017. In januari 2017 werkte ik als vrijwilliger met vluchtelingen op het Griekse eiland Chios. In totaal wonen hier zo’n 2500 vluchtelingen. Meer dan tweeduizend van hen zijn verdeeld over het Vial kamp en het Souda kamp. Kwetsbare groepen en mensen die slachtoffer zijn van martelingen in Syrië, verblijven in hotels. Het grootste aandeel van de mensen komt via Turkije met de boot aan op Chios. In Turkije verplaatsen zij zich per bus, trein of auto. Maar andere routes zijn niet ondenkbaar, zo vertelde een Afghaanse familie dat zij via Bulgaarse bossen inclusief een […]

“SCHULDHULPVERLENING IS ALS EEN ZANDKASTEEL”

Roel in ’t Veld start zijn keynote met een vergelijking tussen de Nederlandse schuldhulpverlening en het bouwen van zandkastelen: je stopt er veel bouwuren in, maar met een kleine golf van verandering en je moet weer opnieuw beginnen. De Unesco hoogleraar governance & sustainability heeft al enkele jaren zitten lobbyen voordat hij in 2016 een voorstudie kon doen naar de maatschappelijke kosten en baten van de schuldhulpverlening. De conclusie: het huidige systeem is weinig ambitieus en de eenheid in beleid van de overkoepelde partijen is ver te zoeken. Een vereenvoudiging is hierdoor een noodzaak, wetende dat dat een behoorlijke opgave […]

KOMT HET NOG GOED MET ONZE SPOOKJONGEREN?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae, maart 2017. In 2005 heeft de Nederlandse overheid het streven geformuleerd om binnen 15 jaar het aantal voortijdige schoolverlaters per jaar terug te dringen naar 25.000. Desalniettemin spreken we in 2017 nog over 66.000 jongeren die niet geregistreerd zijn bij onderwijsinstellingen, niet terug te vinden zijn in de werkgeversbestanden van het UWV en niet bekend zijn bij justitie. Iedereen wil hetzelfde voor deze jongeren: toewerken naar een zelfstandig bestaan. Het kabinet roept gemeenten op om de jongeren weer naar school te laten gaan of naar werk toe te leiden. Maar in hoeverre is […]