MAPPING AGENDA STAD

Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Vanuit Publinc. is onderzoek verricht om zo duidelijk in beeld te brengen wat Agenda Stad precies inhoudt, wat het wil bereiken en hoe zij van plan is dit te verwerkelijken. Deze uitkomsten zijn samengevoegd in een rapport dat vanaf nu online te downloaden en in te lezen is.

WAT VINDT EN ZIET DOUNIA JARI?

Publinc’s Rachel DeSumma en Carolien de Groot spraken met Dounia Jari over de islam en seksuele identiteit. Wat betekent het om moslim en queer te zijn? Op welke manier beïnvloedt onze huidige samenleving het leven van queer moslims? Dounia vertelt vanuit haar ervaringen als voorzitter van stichting Maruf, een internationale organisatie die zich inzet voor queer moslims in Nederland en wereldwijd. Wat doet stichting Maruf? Stichting Maruf werkt aan een betere positie voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseks en/of queer moslims binnen en buiten Nederland, omdat zij een kwetsbare groep zijn vanwege hun seksuele identiteit en geloof. Maruf verbetert hun […]

EFFECTIEF ARMOEDEBELEID EN HET OVERWINNEN VAN SCHAAMTE EN ANGST

Geschreven door: Sharif Rabbae en Faith Rusmianto, februari 2017. Ook in 2017 leven nog veel Nederlandse huishoudens onder de lage-inkomensgrens. Op woensdag 8 februari 2017 meldde het CBS dat het gaat om 626.000 huishoudens. Adviseurs van Publinc constateren dat een hardnekkig taboe op schulden en armoede veel minimagezinnen, waaronder veel oud-migranten, belet om structurele oplossingen te onderzoeken. Tegelijkertijd lijkt de weg naar gemeentelijke voorzieningen voor sommige kwetsbare groepen ingewikkeld en confronterend. Intermediairs met stevige wortels in de minimagemeenschappen kunnen deze kloof tussen overheid en burger dichten. De cijfers en nieuwskoppen liegen er niet om; volgens de nieuwe berekeningen van het […]

HET DINER PENSANT

Geschreven door: Carolien de Groot, februari 2017. Met in het achterhoofd het essay Nieuw Publiek Werken, werden zes enthousiaste professionals, werkzaam binnen het brede spectrum van het sociale domein, op vrijdagavond 3 februari door Van Vieren en Publinc verwelkomd om te komen discussiëren over publiek werken anno 2017. Een goede Marokkaanse maaltijd was hierbij goede brandstof voor het gesprek. Er werd veel gepraat en gediscussieerd. Naarmate de avond vorderde kwamen er steeds meer inzichten en bijbehorende vragen op tafel. Zijn de verwachtingen van de overheid niet te hoog? Zijn burgers verwend? Hoe zorg je voor een effectieve inzet van actieve […]

HET SOCIAAL CONTRACT

Geschreven door: Amy Mante-Adu, februari 2017.Van zaterdag 11 februari tot zondag 12 februari organiseerde Doekle Terpstra samen met Jo Vincken en de universiteit Nyenrode een sociale hackathon. Hier kwamen vijftig jonge denkers bij elkaar om een nieuw sociaal contract op te stellen voor onze samenleving; om na te denken over de afspraken op basis waarvan wij met elkaar samen willen leven. Ik had de eer erbij te mogen zijn. Is ons sociaal contract werkbaar? Samen met 49 andere deelnemers werd ik uitgenodigd om na te denken over de maatschappelijk dilemma’s die ons land bezighouden. We nemen allemaal waar dat er breed […]

DE DIALOOG ALS OPLOSSING

Geschreven door: Amin Boukhatem en Jelmer Spoelstra , februari 2017. “Integratie op Amsterdamse scholen is mislukt, vindt meer dan de helft van de docenten. Een deel durft gevoelige onderwerpen niet meer te bespreken in de klas” (Het Parool) Op 1 februari 2017 bracht bureau DUO een rapport uit over de integratie en segregatie op scholen. Voor het onderzoek werden zowel directieleden als leraren in het basis en voortgezet onderwijs ondervraagd. Een doel van het onderzoek was achterhalen in hoeverre directieleden en leraren zich herkennen in ‘de mislukte integratie en de toenemende segregatie in de samenleving’. Ook wilde het bureau achterhalen […]

RECHTSEXTREMISME OP DE BASISSCHOOL: HOE GAAN WE DÁÁRMEE OM?

Geschreven door: Faith Rusmianto en Sharif Rabbae, februari 2017. Lege gangen, lege klaslokalen en stilte in en rondom de school. Het was overduidelijk dat de leerlingen van deze basisschool een dag vrij hadden. De docenten hadden zich verzameld in een van de klaslokalen. Iets voor half 9 op een woensdag in januari zaten de 19 leraren gereed met koffie en hun pennen in de aanslag. Deze ochtend stond in het teken van de training ‘Omgaan met radicalisering in het primair onderwijs’, specifieker: extreme uitlatingen en gedrag in de klaslokalen. Zijn de docenten in staat hun persoonlijke en professionele grenzen te verdedigen? […]