GGZ signalering kwetsbare groepen

Posted on Posted in zorg-welzijn

Coachen en adviseren zorgprofessionals, ambtenaren en organisaties in de omgang met zorgmijders, anderstaligen en ouderen.